สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารผลการสอบ

 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
-------------------------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

********************************************
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารผลการสอบ